Nieuws

PVDA ongerust over aankoop 12 Tasers door Brussel-Stad

De PVDA is ongerust over de aankoop van 12 electrische pulspistolen - beter bekend onder de merknaam Taser - voor de politiezone Brussel-Elsene. 

Dat werd zo gestemd en goedgekeurd door de Brusselse meerderheid PS-sp.a-Ecolo-Groen-Defi. 

Match sluit de deuren in Docks.

Match sluit de deuren in Docks. Een gelijkaardig fiasco met Neo kan nog vermeden worden.

De PVDA eist een vermindering met 80% van de oppervlakte van het geplande winkelcentrum op het Heizelplateau.

 

De supermarkt Match in Docks sluit zaterdag definitief de deuren.
Een grote klap voor de werknemers, die onder druk van het management vanaf het begin enorme inspanningen hebben moeten doen om dit scenario te vermijden. Het winkelcentrum is nog geen drie jaar open, maar het is al lang niet meer de eerste sluiting. Voor de PVDA is dit het zoveelste teken dat het gigantische winkelcentrum van het Neo 1-project, dat slechts een paar kilometer verderop is gepland, niet levensvatbaar is. 

Onze Permanenties

Beste kameraden.
Het verkiezingssecretariaat Brussel - Waals Brabant is open !

Je kan er terecht voor al jullie campagne-materiaal, maar voor alle politieke vragen en andere noden tijdens de campagne.

Beste vrienden.
Kom gerust langs om ons te ontmoeten.
Je kan ons komen vragen over het programma of ervaringen.

Ook hier zijn we Actief, sociaal en authentiek. Iedereen is welkom op onze permanentie.

Boulevard - Maurice Lemonnier - Laan 171, 1000 Bruxelles-Brussel

PVDA ON TOUR 1000 Brussel

Nieuwjaarsrecepties van de PVDA: feestjes, bubbels en … grote ambities

“We leven in bijzondere tijden.” Terugkijkend op het voorbije jaar, is dat het minste wat we kunnen zeggen. Maar we blikken ook graag vooruit. En waar kan dat deze tijd beter dan op onze nieuwjaarsrecepties?

 

De PVDA stuurt 6 verkozenen van het volk

De volgende 6 jaar zullen warm zijn: de linkse en democratische sociale oppositie van de PVDA Brussel-Stad zal de traditionele partijen wakker schudden. 't is zover ! 
De PVDA stuurt 6 verkozenen van het volk - in alle betekenissen van het woord - naar de gemeenteraad. Deze volks-vertegenwoordigers zullen de stem van het volk brengen, die van de onderkant van de stad komt, met een positief project van verzet tegen onrechtvaardigheid.

Klimaatmars 2 december

De wereldwijde politieke elite heeft al dertig jaar de kans gehad om de kentering naar een duurzame economie in te zetten. Het zou zeer naïef zijn erop te vertrouwen dat de klimaattop in Polen uit zichzelf tot goede resultaten zal leiden. Door actie en mobilisatie kunnen we de onderhandelaars onder druk zetten.

Geweld tegen vrouwen | Elk slachtoffer is er een te veel

Op 25 november, de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, organiseert het platform Mirabal in Brussel een nationale feministische manifestatie. Daarmee vraagt het een sterkere inzet van het beleid in de strijd tegen dit geweld. De PVDA en haar vrouwenbeweging Marianne roepen op om massaal aanwezig te zijn.

Neo : Niet te laat om over te schakelen op het alternatief PVDA plan

Het Brussels Gewest heft het stedenbouwkundig attest toegekend aan de eerste fase van het Neo-project. Groen licht dus voor de stad Brussel om het project dat op handen wordt gedragen door burgemeester Philippe Close verder uit te voeren. PVDA vindt dat het project is geschreven voor de immobiliënsector. Ook het veelvuldig burgerprotest tegen het Neo-project duwt een alternatief plan op de voorgrond.

 

PVDA-Brussel heeft 10 voorstellen om te strijden tegen discriminatie en racisme

De PVDA strijdt voor een stad op mensenmaat. Mathilde El Bakri, lijsttrekster van de PTB *PVDA in Brussel-Stad: «  Voor ons wil dat zeggen op maat van al die inwoners onafgezien hun oorsprong, cultuur of godsdienst. Vandaag zijn ongeveer 70 % van de Brusselse inwoners van vreemde afkomst. Deze superdiversiteit is een bron van rijkdom en biedt enorm veel troeven als wij er in slagen om aan iedereen gelijke kansen en rechten te geven. Maar dat is vandaag niet het geval. Het risico op armoede, werkloosheid, lage opleiding of slechte huisvesting is vandaag veel groter als u een andere kleur hebt of als u naam een vreemde oorsprong suggereert. PVDA komt af met een 10-puntenplan

Dit is jouw beweging