PVDA-voorstel om gemeenteraadsleden het woord te geven tijdens een burger-interpellatie, wordt door de meerderheid van de Brussel-stad geweigerd

In tegenstelling tot andere gemeenten in het Gewest, is het op de gemeenteraad van Brussel-stad verboden voor gemeenteraadsleden om te reageren tijdens een interpellatie door burgers. De PVDA*PTB diende daarom deze maandag een voorstel tot reglementswijziging in, met de vraag om dit "antidemocratisch" verbod op te heffen.

De PVDA vraagt een gratis MIVB-pas om gemakkelijk naar Winterpret te komen

Tijdens Winterpret zullen de parkeertarieven in Brussel-stad 10 duurder worden. Dat heeft de Brusselse gemeenteraad zonet beslist. De PVDA protesteert tegen deze beslissing die de koopkracht van de gezinnen opnieuw zal verminderen.

Hoe kan de Beurs heroverd worden? 

Wie kent er het Beursgebouw niet? Alle Brusselaars hebben al op die trappen gezeten, voor het gebouw afgesproken of deelgenomen aan een betoging vóór de Beurs. Allemaal hebben we herinneringen gelinkt aan dit symbolische gebouw. Wat niet zo tot ons doordringt is dat de meerderheidspartijen bezig zijn met de Beurs van ons af te pakken ten gunste van grote particuliere brouwers zoals AB Inbev. Voor de PVDA moet de Beurs worden heroverd en de Brusselaars worden betrokken om collectief over haar toekomst beslissen.

Bravvo-arbeiders willen respect

Op 20 mei worden Hamid, Michel en Brahim ontslagen 1. Ze krijgen een brief van de deurwaarder en worden verzocht niet meer te komen werken. De brutaliteit van de ontslagen schokt alle werknemers van Bravvo (een preventie vzw van de Stad Brussel). De directie gooit hen weg als een kleenex, zonder vooropzeg, zonder waarschuwing. Deze manier van doen doet pijn, zeker nu. De arbeiders houden nauwelijks het hoofd boven water. 118 medewerkers werden op tijdelijke werkloosheid gezet, terwijl anderen hun werk moesten aanpassen aan het coronavirus en het risico op besmetting liepen. Naar de vele kritiek op de stijl van de directie wordt nog steeds niet geluisterd.  Het ongenoegen bij de werknemers is algemeen. Ze hebben besloten hun krachten te bundelen en diepgewortelde problemen, die al veel te lang duren, aan de kaak te stellen.

Motie tegen racisme en discriminatie: een eerste overwinning maar de meerderheid mist de grote sprong

Stappen ondernemen tegen racisme en discriminatie: als gevolg van een PVDA-motie heeft Brussel-Stad vooruit twee belangrijke stappen vooruit gezet. Brussel-Stad zal lid worden van de Europese coalitie van Steden tegen Racisme (ECCAR). En er komt een meldingspunt waar slachtoffers van discriminatie terechtkunnen. De PVDA betreurt dat de meerderheid nog steeds weigert vrouwen met een hoofddoek aan te nemen bij het gemeentepersoneel.

« Maak van Brussel een voorbeeldgemeente in de strijd tegen racisme en discriminatie »

De PVDA verheugt zich dat haar motie over de strijd tegen racisme en discriminatie vanavond op de agenda van de Brusselse gemeenteraad staat. Bruno Bauwens, gemeenteraadslid in de Stad Brussel: « In onze motie vragen we dat het gemeentebestuur de strijd tegen racisme aangaat en hiervoor concrete maatregelen treft. zoals praktijktests, het oprichten van een gemeentelijk loket waarslachtoffers laagdrempelig klacht kunnen indienen of nog het opheffen van het verbod op geloofstekens. »

Nachtmerrie in de keuken – De PVDA verontrust door de getuigenissen die ze krijgt vanwege de werknemers van asbl cuisines bruxelloises.

In Brussel stad krijgen de verkozenen van PTB*PVDA verontrustte getuigenissen binnen van de werknemers van de Brusselse vzw cuisines bruxelloises. De werklast wordt steeds groter en de werkomstandigheden ook steeds zwaarder. Riet Dhont, gemeenteraadslid, heeft verschillende werknemers ontmoet, en er is heel wat om zich ongerust te maken :«  Tussen alle problemen van de werkomstandigheden, de stress : de werknemers hebben niet in alle verschillende werkplaatsen van deze keukendienst een syndicaal vertegenwoordiger. Dat maakt de zaak nog moeilijker. »

PVDA pleit voor een Staten-Generaal over Heizel

Naar aanleiding van de studie die JWC omtrent het project Neo kondigde Philippe Close aan om Neo II op de lange baan te schuiven. Voor Mathilde El Bakri (PVDA) moet het hele project herdacht worden. PVDA pleit voor een Staten-Generaal die bestaat uit omwonenden, vertegenwoordigers van de plaatselijke handelaren en verenigingen, over de toekomst van de Heizel. En een verbintenis van de gemeente om de belsuiten en beslissingen van de Staten-Generaal te respecteren.

Deur-aan-deur enquête PVDA : meer dan de helft van de bewoners van de Heizelwijk hebben nog nooit gehoord van het project Neo

Dit weekend belde de PVDA aan in verschillende straten van de Heizelwijk. "Wat denkt u van het project Neo?""Bent u op de hoogte van de volgende infovergadering?" "Beantwoordt Neo aan uw noden en behoeften?" Het zijn enkele van de vragen die aan de bewoners werden gesteld. De enquête bevestigt de vrees van Bruno Bauwens, PVDA-gemeenteraadslid, dat er een flagrant gebrek aan transparantie en democratie bestaat over Neo. "Het is ongelooflijk hoeveel bewoners nog nooit hebben gehoord van het project. Meer dan de helft zelfs!  In het beste geval herinneren ze zich vaag dat ze twee jaar geleden een folder in de bus kregen. Sommige bewoners dachten zelfs dat het project was stopgezet."

PVDA ongerust over aankoop 12 Tasers door Brussel-Stad

De PVDA is ongerust over de aankoop van 12 electrische pulspistolen - beter bekend onder de merknaam Taser - voor de politiezone Brussel-Elsene. Dat werd zo gestemd en goedgekeurd door de Brusselse meerderheid PS-sp.a-Ecolo-Groen-Defi.