Skip to content

PVDA ongerust over aankoop 12 Tasers door Brussel-Stad

De PVDA is ongerust over de aankoop van 12 electrische pulspistolen - beter bekend onder de merknaam Taser - voor de politiezone Brussel-Elsene. 

Dat werd zo gestemd en goedgekeurd door de Brusselse meerderheid PS-sp.a-Ecolo-Groen-Defi. 

Een elektrisch pulspistool is een dodelijk wapen

Een stroomstootwapen, ook wel elektroschokwapen of Taser genoemd, is een wapen waarmee elektrische schokken kunnen worden toegediend. Spierverlamming, trauma tijdens valpartijen, hartaanvallen bij risicopersonen, stuiptrekkingen, ... zijn enkele van de bewezen effecten van tasergebruik.


Dat de “progressieve meerderheid” van Brussel-stad (en Elsene) de Taser géén dodelijk wapen vindt, is juist onrustwekkend. Op de laatste politieraad van de zone Brussel-Elsene, kwam Bruno Bauwens van PVDA tussen: “De Taser is wel degelijk een dodelijk wapen. Volgens Amnesty International heeft de Taser 351 personen gedood tussen 2001 en 2009 in de Verenigde Staten. Het VN-Comité tegen foltering stelt dat de Taser een dergelijk zware pijn veroorzaakt dat we kunnen spreken van een “manier van folteren”. Het Europees Wapenreglement klasseert het als een “wapen dat foltering kan toedienen”. Tijdens de laatste politieraad van de zone Brussel-Elsene werden al deze ongerustheden echter weggewimpeld door burgemeester Doulkeridis. 

Hoewel het project wordt voorgesteld als een pilootproject, worden er wel degelijk 12 electrische pulspistolen gekocht en 68 mensen opgeleid. Dit is dus wel degelijk méér dan een proefproject, maar eerder het begin van een algemeen gebruik van stroomstootwapens door de agenten in Brussel. 

PVDA vraagt af te zien van Tasers

“In kleine ruimtes waar we géén pepperspray of pistool kunnen gebruiken, is de TASER een goed alternatief”, is één van de argumenten van de pro-taser-lobby - en zo ook van burgemeesters Close en Doulkeridis. En juist daar zit het gevaar, zegt Bruno Bauwens van PVDA: “Gezien het wijdverbreide gebruik van pepperspray (een niet-dodelijk wapen) bij politie-interventies is de vervanging van pepperspray door de taser (een wapen dat de dood kan veroorzaken) van groot belang. Omdat het "niet dodelijk" is, is de persoon die het draagt veel minder terughoudend om het te tekenen dan wanneer het een vuurwapen is. Sinds 2008 roept Amnesty op tot beperking van het gebruik van tasers. De Human Rights Protection Association wijst erop dat de taser sinds zijn eerste gebruik in de Verenigde Staten al meer dan 600 doden heeft veroorzaakt.


Zet in op nabijheidspolitie

Voor de PVDA is de start van dit proefproject een gelegenheid om eraan te herinneren dat een ander beleid mogelijk is. De linkse partij wil een opeenstapeling van steeds meer repressieve maatregelen vermijden die het geweld alleen maar doen toenemen. Bruno Bauwens: “we willen geen politiemacht van "cowboys" die de voorkeur geeft aan krachtige interventies boven het aangaan van de dialoog en pleit voor een gemeenschapspolitie bestaande uit onder meer in geweldloze conflictbeheersing opgeleide agenten. Contacten leggen, luisteren naar de verwachtingen van de bevolking, dagelijks preventiewerk doen, ... zijn allemaal manieren om problemen op te sporen voordat ze ernstig worden en om de criminaliteit effectief te beheersen.”

 

Perscontact:

Bruno Bauwens: 0472 39 12 59

debug info: this is the footer for domain brussel
debug info: this is the footer for domain for existing data