Skip to content

Nieuws

Match sluit de deuren in Docks.

Match sluit de deuren in Docks. Een gelijkaardig fiasco met Neo kan nog vermeden worden. De PVDA eist een vermindering met 80% van de oppervlakte van het geplande winkelcentrum op het Heizelplateau. De supermarkt Match in Docks sluit zaterdag definitief de deuren. Een grote klap...

Permanenties

Beste kameraden. Het verkiezingssecretariaat Brussel - Waals Brabant is open ! Je kan er terecht voor al jullie campagne-materiaal, maar voor alle politieke vragen en andere noden tijdens de campagne. Beste vrienden. Kom gerust langs om ons te ontmoeten. Je kan ons komen vragen...

PVDA ON TOUR 1000 Brussel

T'is zover! De PVDA gaat op tournee in de verschillende gemeenten van Brussel om zijn programma en zijn lijsttrekkers voor te stellen. Onze voorstellen om de koopkracht de verhogen, onze oplossingen voor een sociale en groene revolutie en onze ideeën om racisme te bestrijden......

Nieuwjaarsrecepties van de PVDA: feestjes, bubbels en … grote ambities

“We leven in bijzondere tijden.” Terugkijkend op het voorbije jaar, is dat het minste wat we kunnen zeggen. Maar we blikken ook graag vooruit. En waar kan dat deze tijd beter dan op onze nieuwjaarsrecepties? 2018 was het jaar waarin de PVDA haar aantal lokale mandatarissen meer...

De PVDA stuurt 6 verkozenen van het volk

De volgende 6 jaar zullen warm zijn: de linkse en democratische sociale oppositie van de PVDA Brussel-Stad zal de traditionele partijen wakker schudden. 't is zover ! De PVDA stuurt 6 verkozenen van het volk - in alle betekenissen van het woord - naar de gemeenteraad. Deze...

Klimaatmars 2 december

De wereldwijde politieke elite heeft al dertig jaar de kans gehad om de kentering naar een duurzame economie in te zetten. Het zou zeer naïef zijn erop te vertrouwen dat de klimaattop in Polen uit zichzelf tot goede resultaten zal leiden. Door actie en mobilisatie kunnen we de...

Geweld tegen vrouwen | Elk slachtoffer is er een te veel

Op 25 november, de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, organiseert het platform Mirabal in Brussel een nationale feministische manifestatie. Daarmee vraagt het een sterkere inzet van het beleid in de strijd tegen dit geweld. De PVDA en haar...

Neo : Niet te laat om over te schakelen op het alternatief PVDA plan

Het Brussels Gewest heft het stedenbouwkundig attest toegekend aan de eerste fase van het Neo-project. Groen licht dus voor de stad Brussel om het project dat op handen wordt gedragen door burgemeester Philippe Close verder uit te voeren. PVDA vindt dat het project is geschreven...