Skip to content

PVDA pleit voor een Staten-Generaal over Heizel

Naar aanleiding van de studie die JWC omtrent het project Neo kondigde Philippe Close aan om Neo II op de lange baan te schuiven.
Voor Mathilde El Bakri (PVDA) moet het hele project herdacht worden.
PVDA pleit voor een Staten-Generaal die bestaat uit omwonenden, vertegenwoordigers van de plaatselijke handelaren en verenigingen, over de toekomst van de Heizel.
En een verbintenis van de gemeente om de belsuiten en beslissingen van de Staten-Generaal te respecteren.

De audit die studiebureau JWC uitvoerde toont aan dat er nooit echt een onderzoek is geweest over de noden van de bewoners en de omgeving alvorens NEO II in gang te zetten. De keuze voor een enorm congrescentrum is ingelfuisterd geweest door CFE en Confinimmo. Hetzelfde geldt voor NEO I. Het openbaar onderzoek daar toonde aan dat de prijzen van nieuwe woningen hoger lagen dan het gemiddelde rond de site, wanneer er net nood is aan het verlagen van koop- en huurprijzen van woningen.

 

“We willen vermijden dat de kritiek zoals die geformuleerd werd na het milieueffectenrapport en het openbaar onderzoek over Neo I wordt genegeerd. ” vertelt Mathilde El Bakri, fractievoorzitter van PVDA in de Brusselse gemeenteraad. “Daarom willen we een Staten-Generaal over de toekomst van de Heizel en vragen we een verbintenis van de meerderheidspartijen om rekening te houden met de conclusies van die Staten-Generaal.”

Voor 335 miljoen euro aan publieke fondsen. Wat gebeurt daarmee?

“De eerste stap is het openbaar maken van de studie van consultant JWC aan de gehele gemeenteraad van Brussel. We willen volledige transparantie. ” stelt El bakri. “Wat gaat er egebeuren met de 335 miljoen euros die de stad en het gewest hebben vrij gemaakt om te investeren in NEO ? Sinds het begin van dit project werd alles besproken achter hermetisch gesloten deuren.”

PVDA wil het middenveld betrekken

“Het Gewest wil nu snel een Richtplan lanceren waarmee alle klachten voor de Raad van State van tafel worden geveegd nadat het Gewestelijk Bestemmingsplan over de site werd aanvaard.” voegt het links gemeenteraadslid toe. “We stellen vast dat alle traditionele partijen betrokken zijn geweest bij de beslissingen die tot dit fiasco hebben geleid. Allemaal zijn ze gezwicht voor de bouwpromotoren als CFE.” PVDA vraagt met aandrang om het betrokken middenveld, bewoners en handelaars uit de buurt te betrekken en een Staten-Generaal op te richten om hun mening en hun noden in overweging te nemen bij dergelijke projecten

debug info: this is the footer for domain brussel
debug info: this is the footer for domain for existing data