Skip to content

Nachtmerrie in de keuken – De PVDA verontrust door de getuigenissen die ze krijgt vanwege de werknemers van asbl cuisines bruxelloises.

In Brussel stad krijgen de verkozenen van PTB*PVDA verontrustte getuigenissen binnen van de werknemers van de Brusselse vzw cuisines bruxelloises.
De werklast wordt steeds groter en de werkomstandigheden ook steeds zwaarder.
Riet Dhont, gemeenteraadslid, heeft verschillende werknemers ontmoet, en er is heel wat om zich ongerust te maken :
«  Tussen alle problemen van de werkomstandigheden, de stress : de werknemers hebben niet in alle verschillende werkplaatsen van deze keukendienst een syndicaal vertegenwoordiger. Dat maakt de zaak nog moeilijker. »

De zware inhoud van deze getuigenissen heeft het gemeenteraadslid van de PVDA gealarmeerd: «  Terwijl vroeger de eetmalen moesten worden afgeleverd aan de ingang van de instellingen, en er ook, naast de chauffeur, een collega werd ingezet, vertellen de chauffeurs ons dat ze nu al dat werk alleen moeten doen:  inladen, rijden, afzetten, en naar de frigo’s brengen, op veel plaatsen zonder lift in het gebouw. »

Een werknemer vertelt aan dit gemeenteraadslid: « Wanneer er een collega afwezig is of als er gebrek is aan personeel, dan worden deze niet vervangen. Dat wil zeggen dat we meer trajecten moeten afleggen en dit in dezelfde tijdsspanne. Men weet nooit de avond tevoren, welk traject men de volgende dag krijgt voorgeschoteld. Het zijn ook nooit dezelfde adressen, en we krijgen de planning van de reisweg de dag zelf».

De leveringen overstijgen ook de grens van Brussel Stad, tot in Evere, of in Auderghem.  Riet Dhont legt uit : « Het is goed om vast te stellen dat het werk dat geleverd wordt door de verschillende ploegen van werknemers, zo’n succes kent. Maar dan moet men ook toegeven dat dit een zwaardere werklast te weeg brengt  voor de werknemers die dat succes realiseren.  Een kok versleurt zelf, alleen, honderden kilo’s groenten en andere ingrediënten om de maaltijden, soep, klaar te maken. »

Voor Riet Dhont, is het onredelijk vanwege de werkgever, die de stad Brussel is, dergelijke werkomstandigheden toe te laten : «  Het merendeel van deze werknemers zijn contractuelen. Dikwijls zijn ze reeds tientallen jaren contractueel, zonder hoop op een vast contract, een benoeming. Hun contract vermeldt dat ze polyvalente werknemers zijn, maar zonder taakomschrijving. En de weinige vervangingen die worden ingezet zijn interimarbeiders. »

De opstapeling van al deze problemen heeft als gevolg: pijnlijke situaties, stress, gebrek aan respect, en dit alles maakt de situatie onhoudbaar voor deze werknemers. Riet Dhont zal dan ook morgen, maandag 4 november, een interpellatie doen op de gemeenteraad, gericht aan de eerste schepen, Ecolo  Benoît Hellings, die ook  is van de ASBL des cuisines bruxelloises  over deze situatie. Mijn vragen aan  mijnheer  Hellings zijn duidelijk en precies : « Bent U bereid om de werknemers van de asbl Cuisines Bruxelloises  te ontmoeten? Welke oplossingen zullen er worden voorgesteld aan de werknemers ? Zal men het nodige personeel bij aanwerven om een beter functioneren te verzekeren, voor het welzijn op het werk, met verzekerde contracten?   »