Skip to content

PVDA-voorstel om gemeenteraadsleden het woord te geven tijdens een burger-interpellatie, wordt door de meerderheid van de Brussel-stad geweigerd

PVDA-voorstel om gemeenteraadsleden het woord te geven tijdens een burger-interpellatie, wordt door de meerderheid van de Brussel-stad geweigerd

In tegenstelling tot andere gemeenten in het Gewest, is het op de gemeenteraad van Brussel-stad verboden voor gemeenteraadsleden om te reageren tijdens een interpellatie door burgers. De PVDA*PTB diende daarom deze maandag een voorstel tot reglementswijziging in, met de vraag om dit "antidemocratisch" verbod op te heffen.

Mathilde El Bakri, fractieleider van de PVDA*PTB in de stad Brussel, licht de aanpak van haar fractie toe: "Toen we het reglement van de Brusselse gemeenteraad vergeleken met andere gemeenten, merkten we dat het in veel andere gemeenten toegestaan is voor gemeenteraadsleden om tussen te komen tijdens vragen door burgers. Om het democratisch debat binnen de gemeenteraad te versterken, hebben wij ons laten inspireren door andere gemeenten zoals Anderlecht, Elsene, Vorst, Molenbeek en Sint-Gillis. Wij vinden het belangrijk en logisch dat de leden van de oppositie ook een antwoord kunnen geven aan de burgers die vragen stellen".

De linkse politicus was verbaasd over de strenge weigering door burgemeester Philippe Close om dit artikel te wijzigen: "Het lijkt wel alsof de burgemeester bang is voor de antwoorden die de oppositie aan de burgers zou kunnen geven. Nochtans zien we dat dit in andere gemeenten heel goed werkt. Alle meningen komen aan bod en de burgers kunnen daarna hun eigen oordeel maken over de reacties van de verschillende politieke partijen. In plaats daarvan wil de burgemeester één enkele mening opleggen, wat ondemocratisch is.”

Onder druk en met enig onbehagen zag de meerderheid zich genoodzaakt een werkgroep rond het interne reglement voor te stellen. "Dit is een goede zaak, maar wij vrezen dat ze het vooral op de - heel - lange baan willen schuiven. Wij zullen erop toezien dat die werkgroep écht opgericht wordt en tot concrete veranderingen leidt", besluit de linkse politicus.