Skip to content

Deur-aan-deur enquête PVDA : meer dan de helft van de bewoners van de Heizelwijk hebben nog nooit gehoord van het project Neo

Dit weekend belde de PVDA aan in verschillende straten van de Heizelwijk. "Wat denkt u van het project Neo?"
"Bent u op de hoogte van de volgende infovergadering?"
"Beantwoordt Neo aan uw noden en behoeften?"
Het zijn enkele van de vragen die aan de bewoners werden gesteld.
De enquête bevestigt de vrees van Bruno Bauwens, PVDA-gemeenteraadslid, dat er een flagrant gebrek aan transparantie en democratie bestaat over Neo.
"Het is ongelooflijk hoeveel bewoners nog nooit hebben gehoord van het project.
Meer dan de helft zelfs!  In het beste geval herinneren ze zich vaag dat ze twee jaar geleden een folder in de bus kregen. Sommige bewoners dachten zelfs dat het project was stopgezet."

Nochtans zal, op enkele meters van hun deur, 18 hectare publiek domein volledig worden heraangelegd. Milieueffectenstudies waarschuwen dat het project onder meer zal zorgen voor overlast, en moeilijke bereikbaarheid tijdens de werken, overbelaste wegen en een verdubbeling van de uitstoot van broeikasgassen. "Een bewoonster vertelt mij dat veel wagens haar straat inrijden aan de afrit van de ring. De bestuurders rijden veel te snel, terwijl het een zone 30 is. Ze wist niet dat de situatie nog zal verergeren met het project zoals dat nu voorligt", reageert Bruno Bauwens.
De PVDA moedigde de bewoners aan om deel te nemen aan de infovergadering die het Gewest organiseert op 17 september. "Voor ons is het onaanvaardbaar dat de bevolking niet wordt betrokken bij een project op een publiek domein van dergelijke omvang. Voor de verkiezingen klaagde Ecolo nog het gebrek aan democratie aan. Vandaag zitten ze in de stad en het Gewest in de meerderheid en horen we ze niet meer.  Wij willen een project dat beantwoordt aan de dringendste sociale en ecologische noden en niet aan de belangen van de grote privé-investeerders."
Bruno Bauwens zal de meerderheid interpelleren op de volgende gemeenteraad van maandag 9 september. Hij zal vragen om de bewoners proactief aan te moedigen om deel te nemen aan de infovergadering. Hij wil dat het volledige verslag van die vergadering wordt gepubliceerd en dat het debat in de gemeenteraad wordt heropend, in afwachting van het openbaar onderzoek RPA Heizel.
debug info: this is the footer for domain brussel
debug info: this is the footer for domain for existing data