Nieuws

Nieuws

Vrijdag 5 Mei, discuteerde het Brussels parlement over een resolutie over de Europese besparingsmaatregelen. Een "grote alliantie" van de PS tot de NVA via de cdH en de ecologisten, legde een resolutie (motie) neer die erkende dat de Europese budgettaire regelgeving de openbare overheden verhindert om de noodzakelijke investeringen te realiseren om tegemoet te komen aan de ecologische en sociale uitdagingen.

Nieuws

Speech van Dirk De Block, voorzitter van PVDA van het Brussels Gewest en Waals-Brabant, voor de 1 mei.

Vrienden, kameraden, de werkers en werksters vieren vandaag hun strijdbewegingen en overwinningen in de hele wereld.

Nieuws

Op 1 mei 2017 zullen de werkende mensen wereldwijd hun strijd en overwinningen vieren. Ook in Brussel zullen we opstappen tegen de elite van profiteurs en om voor nieuwe sociale rechten.

Nieuws

Het aantal bewoonde woningen in het Brusselse Gewest neemt af. Dit stelde de PVDA deze week vast naar aanleiding van een vraag aan de minister van Huisvesting Céline Frémault (CDH) over het aantal sociale woningen die gebouwd werden sinds 2004.

Uit de cijfers van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) blijkt dat het aantal effectief bewoonde woningen 36.541 bedroeg. In 2016 bedroeg dit cijfer 36.396 of 145 minder.

De toegang daalt terwijl de vraag explodeert

Nieuws

Afgelopen zaterdag 7 mei bracht PVDA-Vorst een solidariteitsbezoek aan het stakingspiket van de gevangenis van Vorst. De cipiers (m/v) hebben net zoals hun collega's van Sint-Gillis en Berkendael het werk neergelegd, en dit sinds 13 dagen. Het is één van de langstdurende stakingen in gemeenschappelijk vakbondsfront in de Waalse en Brusselse gevangenissen sinds jaren.

Nieuws

Sarah besteedt meer dan de helft van haar inkomen, zo'n 750€, aan haar appartement met 1 kamer in Schaarbeek. En ze is niet de enige. Zelfs met een vast inkomen is het een haast onmogelijke opdracht om zich degelijk te huisvesten aan een betaalbare prijs in onze hoofdstad.

Nieuws

Morgen stelt de PVDA aan de leden van de Huisvestingscommissie voor om een delegatie bestaande uit afgevaardigden en vertegenwoordigers van de associatieve wereld op studiereis te sturen naar Parijs. Dit heeft tot doel om van dichterbij het systeem te bestuderen hoe de huurprijzen gereguleerd worden in Parijs.

Nieuws

Op 29 januari reikt PVDA Brussel zijn Zinneke prijs uit aan een Brussels sociaal initiatief. Tijdens het nieuwjaarsfeest zal één van de zeven genomineerden zijn prijs in ontvangst nemen. Dit jaar gaat het feest door in zaal Bodega te Molenbeek.

Nieuws

Morgen, donderdag 3 november, keert de zending weer van 24 Belgische ondernemingen naar Israël. Zij was georganiseerd door de Brussels, Vlaamse en Waalse regio's. Na jaren van verzet tegen deze economische zendingen, is de PVDA verheugd dat eindelijke dissidente stemmen in de rangen van de meerderheid opkomen. Deze zending was blijkbaar nodig om de verontwaardiging van sommige socialistische afgevaardigden op te wekken. Het is inderdaad nooit te laat om goed te doen.

Pagina's