Skip to content

Neo : Niet te laat om over te schakelen op het alternatief PVDA plan

Het Brussels Gewest heft het stedenbouwkundig attest toegekend aan de eerste fase van het Neo-project. Groen licht dus voor de stad Brussel om het project dat op handen wordt gedragen door burgemeester Philippe Close verder uit te voeren. PVDA vindt dat het project is geschreven voor de immobiliënsector. Ook het veelvuldig burgerprotest tegen het Neo-project duwt een alternatief plan op de voorgrond.

 

Sinds het begin van het Neo-project was het verzet talrijk. Toch voelden veel wijkbewoners en middenveldorganisaties zich niet gehoord. Mathilde El Bakri, Brussels PVDA-raadslid en Gewestelijk verkozene: “Neo is opnieuw een voorbeeld van een stadsproject dat achter gesloten gordijnen vorm krijgt, zonder een publiek debat. Die oude politieke cultuur klagen we met PVDA aan.” Volgens de PVDA-politica is er nog tijd om een andere koers te varen op de Heizelvlakte.

“Neo kan een project zijn waarbij de inwoners worden betrokken, maar dan moet er een breuk komen met een een neoliberale leidcultuur in de Brusselse politiek.” El Bakri gaat verder: “Als de Brusselse meerderheid verdergaat met Neo zoals ze nu doet, dan verspilt ze de kans om het equivalent van 35 voetbalterreinen ten dienste te stellen van de sociale en de ecologische behoeften van de inwoners.”

Enkele weken geleden voerde PVDA nog een actie aan de Heizel voor een altneratief Neo-plan. “Dockx, The Mint, City 2, het Uplace project en Crystal City…stop de shoppingcenter-waanzin. Het Brussels gemeentebestuur zou de kleinhandelaars kunnen ondersteunen en opteren voor kleine commerciële etablissementen in de nabije omgeving in plaats van grote shopping centers. Dan maak je op de Heizel ook ruimte voor woningen. Perfect mogelijk om er 1200 sociale en publieke woningen te zetten in plaats van 500 luxe-appartementen.” Reageert El Bakri.

 

Op ecologisch vlak pleit PVDA voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 60% tegen 2030. Mathilde El Bakri : "Neo zal zorgen voor een verdriedubbeling van het aantal bezoekers op het Heizel-plateau. Men heft het hier over 4500 verplaatsingen per uur in het weekend. De luchtkwaliteit zal nog verslechteren met alle gevolgen vandien voor de omwonenden. Eigenlijk is de onmiddellijke stopzetting van het megalomane Neo-project zoals het nu op tafel ligt de enige rationale en juiste keuze.”

De link naar het alternatief PVDA-plan : https://gewestbrussel.pvda.be/pvda_stelt_een_alternatief_plan_voor_neo_voor