Skip to content

Match sluit de deuren in Docks.

Match sluit de deuren in Docks. Een gelijkaardig fiasco met Neo kan nog vermeden worden.

De PVDA eist een vermindering met 80% van de oppervlakte van het geplande winkelcentrum op het Heizelplateau.

 

De supermarkt Match in Docks sluit zaterdag definitief de deuren.
Een grote klap voor de werknemers, die onder druk van het management vanaf het begin enorme inspanningen hebben moeten doen om dit scenario te vermijden. Het winkelcentrum is nog geen drie jaar open, maar het is al lang niet meer de eerste sluiting. Voor de PVDA is dit het zoveelste teken dat het gigantische winkelcentrum van het Neo 1-project, dat slechts een paar kilometer verderop is gepland, niet levensvatbaar is. 

 

Mathilde El Bakri, gewestelijk parlementslid en gemeenteraadslid voor de PVDA: "Dit falende beleid moet stoppen. Om de grote privé-investeerders tevreden te stellen, nemen overheden enorme risico's, ook al moeten ze daarvoor het advies negeren van de vele deskundigen die voorspelden dat er geen commercieel draagvlak is voor nieuwe winkelcentra. Dat is nochtans precies wat we nu vaststellen. De werknemers zijn de eerste slachtoffers van deze logica. Het gebrek aan klanten voor Docks leidt tot precaire contracten, een hoog personeelsverloop en enorme druk op de werknemers.”
Om de bouw van het winkelcentrum te verantwoorden, beloofde de overheid 1200 banen in Docks.
Uiteindelijk zal minder dan de helft worden gecreëerd, en zelfs dat zijn voornamelijk precaire jobs.
In een regio waar 1 op 3 jongeren werkloos is, maakt 600 jobs meer of minder een aanzienlijk verschil.

 

Op slechts enkele kilometer van Docks zou het enorme winkelcentrum van het Neo 1-project dan nog binnenkort het licht moeten zien.
De aanvraag voor de bouwvergunning is net ingediend. “De slechte ervaring met Docks is blijkbaar niet voldoende om die plannen een halt toe te roepen. 
We kunnen zoveel supermarkten en winkelcentra bouwen als we willen, maar daarmee neemt de koopkracht van de werknemers nog niet toe. Hoeveel meer sluitingen van winkels en andere ontslagen van werknemers zullen er nog nodig zijn voor de politici dit begrijpen? Het is onaanvaardbaar om zo met mensenlevens te spelen. De 72.000 m² geplande winkelruimte op het Heizelplateau effectief bouwen zal uitdraaien op een catastrofe. Het zal ons niet alleen sociaal maar ook ecologisch duur te staan komen”, aldus Mathilde El Bakri. 

 

De linkse partij heeft een alternatief plan ontwikkeld (https://gewestbrussel.pvda.be/pvda_stelt_een_alternatief_plan_voor_neo_voor) dat tegemoet komt aan de behoeften van de bevolking eerder dan aan de behoeften van de privé-investeerders.

Mathilde El Bakri: “"De PVDA eist dat de overheid de 72.000 m² commerciële oppervlakte met 80% vermindert. Op deze ruimte kunnen dan 610 extra woningen gebouwd worden. Dat is een project dat aan een reële behoefte tegemoetkomt. Commerciële ruimte is nodig, vooral omwille van de nieuwe wijk. Maar 15.000 m² volstaat ruimschoots.”

Voor de PVDA is de
stad geen "financieel product" dat aan de hoogste bieder wordt verkocht, maar een collectief patrimonium voor iedereen dat aan de behoeften van de inwoners moet voldoen.

debug info: this is the footer for domain brussel
debug info: this is the footer for domain for existing data