Skip to content

Onderaanneming bij stad Brussel : meer dan 50.000.000 € per jaar Het is tijd om opnieuw te investeren in openbare werkgelegenheid in plaats van de sociale dumping te subsidiëren.

Elk jaar besteedt het gemeentebestuur van de Stad Brussel meer dan 50.000.000 € aan opdrachten die in onderaanneming door privébedrijven worden uitgevoerd. Dat gaat over de bouw van nieuwe gebouwen tot het aanleggen van kleine groene ruimtes en ook straatreiniging, kleine onderhoud in scholen en crèches…

Mathilde El Bakri (lijsttrekker PTB*PVDA voor Brussel stad) : « Moet er een gymzaal geschilderd ? Een raam, rolluik of deur vervangen worden ? Een veegmachine bestuurd ? Of graffiti verwijderd ? De Stad heeft altijd dezelfde oplossing : we vertrouwen dit werk toe aan privébedrijven in plaats van stabiel werk te creëren. De PVDA weet dat de sector van de laaggeschoolde arbeid ernstig geteisterd wordt door sociale dumping en stelt dus voor het principe te hanteren ‘als het kan, doen we het met eigen personeel’. Dat wil zeggen dat elk werk waarvoor we intern de knowhow hebben, moet gebeuren door stadspersoneel. »

De linkse partij klaagt aan dat aan de vooravond van de verkiezingen de meerderheid van de PS-MR er prat op gaat een sociale rol te spelen als werkgever. Mathilde El Bakri legt uit: « In werkelijkheid zijn sommige van die initiatieven, zoals de First-stages en integratiecontracten, vaak onderbetaald en onzeker. En de gemeente vertrouwt veel van haar opdrachten ook toe aan privé-ondernemingen voor wie het welzijn van de werknemers ver na de realisatie van de winst komt. De Mren Open-VLD Steekt vandaag ook niet onder stoelen of banken dat ze voor een versterking zijn van deze trend, bijvoorbeeld door de schoonmaak van onze straten of de veiligheid van de openbare ruimte te privatiseren. »

Volgens de linkse partij moet de overheid, in een regio waar de arbeidsmarkt bijzonder veeleisend is op het vlak van kwalificaties en waar een derde van de Brusselse jongeren slecht opgeleid is , een sterke sociale rol spelen en kwalitatief hoogstaande openbare diensten in dienst van de burgers creëren. Mathilde El Bakri licht de twee belangrijkste voorstellen van de PTB toe voor het scheppen van tewerkstelling in de openbare diensten van de stad:

« Ten eerste willen we minstens 20% van de bedragen die momenteel aan de privésector worden toevertrouwd, herbestemmen voor de oprichting of versterking van diensten die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de renovatie van de infrastructuur van de stad Brussel. Alleen al voor het gemeentebestuur zou dit neerkomen op minstens honderd stabiele banen in sectoren met weinig of geen kwalificaties (schoonmaakpersoneel, tuinlieden, bouwvakkers, timmerlieden, enz.

Ons tweede voorstel is om een bedrijf op te richten voor de bouw, renovatie en isolatie van woningen zoals in Wenen. De oprichting van 1600 woningen in Brussel-Stad tegen 2024 heeft het potentieel om 400 banen te creëren. Waar de meerderheid desinvesteert in openbare en stedelijke beroepen om de particuliere sector de touwtjes in handen te geven, zijn we van plan om in deze beroepen te herinvesteren en kwaliteitsbanen te creëren om de burgers te dienen. »


Perscontact: Mathilde El Bakri, 0489 31 24 76

 

STUDIE: ANALYSE VAN DE evolutie VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE ADMINISTRATIE VAN DE STAD BRUSSEL

De contracten, voornamelijk voor werken, die de stad Brussel tussen begin juni 2017 en eind mei 2018 heeft getekend voor laaggeschoolde arbeid, soms inclusief leveringen, vertegenwoordigen een totaal van 54.692.241,24 euro. Deze bedragen worden op jaarbasis berekend. De bedragen van de meerjarige onderaannemingscontracten werden herberekend tot een jaarlijks bedrag.

Overheidsopdrachten worden als volgt verdeeld:

 1. Bijna 82% van deze bedragen betreft uitgaven voor renovatie, onderhoud en bouw van gebouwen, waaronder :

  1. De bouw van woningen en uitrusting (sporthal.....)

  2. Min of meer zware renovatie van gebouwen (asbestverwijdering en -sloop, gevelreiniging, pleisterwerk, dakbedekking, schilderwerk, installatie van fotovoltaïsche panelen....).

  3. Onderhoudswerkzaamheden in de gebouwen van de stadsdiensten, scholen, kinderdagverblijven.... (vervanging van ramen en/of kozijnen, deuren, installatie van ontharders, installatie van luiken en muskietennetten, vervanging van keukens, betegeling, ijzerwerk, slotenmakers of timmerwerk, installatie van sanitaire voorzieningen....).

 2. Grote wegenwerken zoals asfaltwegen, maar ook kleinere werken zoals het aanbrengen van borden en slagbomen...

 3. Het onderhoud van openbare ruimten zoals het onderhoud van tunnels of speelplaatsen...

 4. De uitbesteding van de beveiliging van gebouwen bestaat hoofdzakelijk uit de installatie en het onderhoud van de beveiligings- en toegangscontrolesystemen van de Regie der Gebouwen.

 5. De schoonmaakwerkzaamheden omvatten, voor het overgrote deel van het budget, de uitbesteding van het gebruik en het onderhoud van drie veegmachines, maar ook het onderhoud van openbare toiletten, graffitiverwijdering…

 

Welke werken kunnen intern gebeuren ?

We maken een onderscheid tussen verschillende werken, afhankelijk van de behoefte aan specifieke investeringen of uitrusting:

 1. De werken die kunnen worden geïnternaliseerd, komen overeen met taken die reeds gedeeltelijk door de gemeentelijke diensten worden uitgevoerd en waarvoor de infrastructuur reeds bestaat: onderhoud van groenvoorzieningen, schoonmaakwerkzaamheden, enz.

 2. Andere werken kunnen gemakkelijk geïnternaliseerd worden door de kosten van de leveringen te integreren. Dit is bijvoorbeeld het geval voor kleine onderhoudswerkzaamheden in scholen, plantages, enz.

 3. Sommige werken vereisen de ontwikkeling van infrastructuur en uitrusting, zoals sloop- of timmerwerkzaamheden, de oprichting van een graffiti-reinigingsteam, enz.

 4. De missies die belangrijke ontwikkelingen vereisen, hebben voornamelijk betrekking op grote bouwwerken, wegverhardingen…

We zijn voorzichtig met het formuleren van over wat geïnternaliseerd kan worden. Een betere kennis van de voorzieningen en infrastructuur van de stad Brussel zou het waarschijnlijk mogelijk maken om meer werkzaamheden in verschillende mate te internaliseren.

 

Mogelijkheid tot internalisering

Montant

Ja

1.075.822,26 €

Ja (de kosten van de leveringen moeten worden geïntegreerd)

2.403.354,82 €

Ja / mits ontwikkelen infrastructuur

4.127.067,94 €

Ja / Te ontwikkelen infrastructuur / te integreren materiaalkosten

10.051.653,30 €

Vereist belangrijke investeringen

35.324.297,00 €

 

Het is redelijkerwijze aan te nemen dat 20 tot 30% van het werk dat door onderaannemers wordt uitgevoerd, kan worden geïnternaliseerd zonder dat er te veel ontwikkeling nodig is.

 

BESLUITEN:

Op basis van een studie van de bedragen die de Stad Brussel over een jaar heeft vastgelegd, volgens haar eigen bronnen, kan worden vastgesteld dat jaarlijks meer dan 50.000.000.000 euro wordt toevertrouwd aan particuliere bedrijven, voornamelijk in de sectoren bouw, renovatie, tuinbouw, wegen- en afvalbeheer. 20 tot 30% van deze uitgaven zou kunnen worden geïnternaliseerd en er kunnen zo ongeveer 100 laaggeschoolde banen door de overheid worden geschapen.

Deze gegevens hebben alleen betrekking op de uitgaven van het gemeentebestuur van de stad Brussel. Als het toepassingsgebied zou kunnen worden uitgebreid tot alle 69 stadsafhankelijke structuren, is er zeer waarschijnlijk een opwaartse schatting mogelijk, maar deze gegevens zijn minder toegankelijk.