Skip to content

SAMUSOCIAL: nood aan een echte openbare dienst om de daklozen te helpen

Na méér dan 35 getuigen, na méér dan 15 vergaderingen en 3 maanden lang te werken levert de onderzoekscommissie Samusocial een rapport van 174 pagina's die geen enkele radicale veranderingen gaan teweegbrengen. De PVDA is voorstander om op te houden met private vzw's te organiseren om taken van een openbare dienst te ontwikkelen. Onze amendementen tijdens de

Onderzoekscommissie Samusocial vertrokken steeds vanuit het standpunt dat het moet gedaan zijn met het ondoorzichtige web van vzw's die iedere democratische controle onmogelijk maakt, en waardoor bovendien de arbeidsomstandigheden van het personeel onder druk staan.

In plaats van deze verborgen privatisering van een openbare dienst, willen we een echte openbare dienst die controle toestaat door werknemers, vrijwillers en vertegenwoordigers van de 'gebruikers' door hen een plaats te geven in de Raad Van Bestuur. Het huidige statuut van vzw staat dit soort controle echter in de weg.

Volgens Mathilde El Bakri (PVDA-parlementslid in Brussel) “tonen de recente bekendmakingen omtrent GIAL en Brussels Expo dat het geval Samu-Social helemaal géén geïsoleerd verhaal is, maar eerder de top van een ijsberg. Dit is geen verhaal van rotte appels of lijken in de kast, maar een veralgemeend systeem van persoonlijk en politiek poenscheppen en (kleine) cadeau's onder vrienden".

Een aantal politiekers van Brussel-Stad hebben voor meer dan een miljoen opgestreken via 400 betaalde mandaten in ongeveer 200 vzw's en instellingen die met de stad verbonden zijn. Het enige voorstel vandaag is om het aantal mandaten te verminderen of om de directie-structuren te veranderen: maar dat gaat de misbruiken niet afschaffen - enkel misschien verminderen.

In het dossier Samusocial moet alles gedaan worden zodat de zitpenningen terugbetaald worden Tegelijkertijd mag het onderzoek niet louter leiden tot het afkopen van hun straf zoals al gebeurde na het Publifinschandaal.

Er moeten maatregelen genomen worden om de daklozen structureel te helpen: via overleg met het middenveld die al jaar en dag aanklagen dat het beleid enkel met "dringendheidsplannen" werkt wanneer het vriest, zonder echt op lange termijn naar oplossingen te zoeken.