Skip to content

Het « post-Mayeur tijdperk » voorbereiden

Het « post-Mayeur tijdperk » voorbereiden

Mathilde El Bakri, Brussels PVDA-volksvertegenwoordigster: « De positie van Mayeur is niet langer houdbaar na de aaneenschakeling van onthullingen in het Samusocial schandaal. Maar enkel een wissel van de wacht zal niet volstaan. Ook de regionalisering van Samusocial zal dit probleem niet oplossen. We hebben een globale shift nodig wat betreft de politieke cultuur. Wij willen een reële participatie en democratisering van alle (semi-)publieke instellingen zoals Samusocial.....

Volgens de Brusselse PVDA-volksvertegenwoordigster en lijsttrekster van PVDA/PTB in de stad Brussel voor de komende gemeentelijke verkiezingen toont het Samusocial schandaal aan dat de traditionele partijen onbekwaam zijn om zichzelf te controleren : «Het is teveel een ‘ons-kent-ons’ mentaliteit, met wederzijdse diensten en gunsten. Als Mayeur opstapt, dan moet het post-Mayeur tijdperk grondig voorbereid worden. Wat garandeert ons dat we dergelijke wantoestanden gaan vermijden met andere politici ? » vraagt El Bakri zich af.

PVDA wil van het ontslag van de raad van bestuur van Samusocial gebruik maken om een nieuwe cultuur van participatie en democratische controle uit te bouwen. De linkse partij stelt voor om in de nieuwe raad van bestuur zowel vertegenwoordigers te integreren van de vrijwilligers, de gebruikers, de werknemers en van organisaties die werken met daklozen. Mathilde El Bakri: “Dat is de enige garantie dat de publieke middelen correct aangewend zullen worden voor de noden van de daklozen. Voor ons geen publieke financiering zonder een participatieve controle. Een principe dat zowel voor Samusocial als voor alle publieke en parapublieke diensten in Brussel zou moeten gelden.”

PVDA laat zich inspireren door Quebec. Daar stimuleert de wet de oprichting van gebruikerscomités in sociale diensten en zorgvoorzieningen. Die wet voorziet ook een gegarandeerde vertegenwoordiging in de raden van bestuur van die instellingen voor die gebruikerscomités. Mathilde El Bakri besluit: “Het voorbeeld uit Quebec is inspirerend. Nu we zo dringend nood hebben aan een politiek ethische vernieuwing is dit het moment om burgers, gebruikers en werknemers meer te laten deelnemen aan de controle van instellingen als Samusocial. Tijd voor een radicale vernieuwing van de politieke cultuur voor de stad Brussel en het Gewest!”