Skip to content

Een indicatief rooster van de huurprijzen volstaat niet meer, we moeten het kunnen afdwingen.

Een indicatief rooster van de huurprijzen volstaat niet meer, we moeten het kunnen afdwingen.

Mohamed Ouriaghli, schepen voor huisvesting van de stad Brussel, zegt in de pers dat hij stappen vooruit wil zetten om de huurprijzen in Brussel te reguleren. De PVDA, die al drie jaar lang campagne voert om de huurprijzen te doen dalen in het hele Brussels Gewest, verheugt zich hierover maar stipt tegelijkertijd de nood aan van een afdwingbaar rooster om effectief te huurprijzen te doen dalen.

Elke dag die voorbijgaat zonder een ambitieus plan van de stad om de huurprijzen te doen dalen is een risico te meer om het aantal daklozen in onze straten te zien vermeerderen. De huisvestingscrisis wordt steeds maar erger en de stad is hier grotendeels verantwoordelijk voor” hekelt Mathilde El Bakri, toekomstig lijsttrekster van de PVDA-lijst voor de Stad Brussel.

Wij hebben nood aan een afdwingbaar rooster van huurprijzen en geen indicatief rooster. Zij moet dienen om de huurprijzen effectief te verlagen, niet om gewoon er aan te herinneren dat de huurprijzen te hoog zijn. De mensen zijn zich daarvan bewust. Als grootste grondeigenaar van het Gewest moet de stad Brussel het goede voorbeeld geven. Nochtans gebruikt de stad dit niet als hefboom om de druk uit te oefenen op de marktprijs.

Er is nochtans een zeer grote sociale nood, denk maar aan de 48.000 families die wachten op een sociale woning. Zij hebben geen behoefte aan beloftes, maar aan actie.

De PVDA lanceerde een grote bevraging. Sinds oktober komen we langs in de Brusselse wijken om het standpunt van de Brusselaars te kennen over hun stad. De ontvangst is hartelijk. De verschillende getuigenissen verwijzen naar het gebrek aan kwaliteitsvolle huisvesting die toegankelijk is voor iedereen.

Mathilde kwam terug van een bezoek in het centrum van Brussel:

“er zijn appartementen van de grondregie die sinds meer dan een jaar leeg staan. Dit is een teken dat de huurprijzen te hoog zijn en dat het moeilijk is om huurders te vinden. Wij eisen ook dat de huurprijzen van de grondregie niet hoger zijn van het gezinsinkomen. Het is een concrete maatregel om te strijden tegen de verhoging van de immobiliënprijzen, ook in de privésector.”

Het is hoog tijd dat de bezorgdheden van de mensen echt in het centrum van de politieke beslissingen komt te staan. Verschillende voorbeelden tonen ons aan dat het mogelijk is om dingen te veranderen door van zich te laten horen en door te mobiliseren. In Vorst mobiliseerden de bewoners zich zodat sociale woningen die al 10 jaar leeg stonden, werden gerenoveerd en zij hebben een overwinning behaald.

Ook u kunt uw mening geven: www.degrotebevraging.be

debug info: this is the footer for domain brussel
debug info: this is the footer for domain for existing data