Maak mee het verschil

Nieuws

Motie tegen racisme en discriminatie: een eerste overwinning maar de meerderheid mist de grote sprong

Stappen ondernemen tegen racisme en discriminatie: als gevolg van een PVDA-motie heeft Brussel-Stad vooruit twee belangrijke stappen vooruit gezet.
Brussel-Stad zal lid worden van de Europese coalitie van Steden tegen Racisme (ECCAR).
En er komt een meldingspunt waar slachtoffers van discriminatie terechtkunnen.
De PVDA betreurt dat de meerderheid nog steeds weigert vrouwen met een hoofddoek aan te nemen bij het gemeentepersoneel.

« Maak van Brussel een voorbeeldgemeente in de strijd tegen racisme en discriminatie »

De PVDA verheugt zich dat haar motie over de strijd tegen racisme en discriminatie vanavond op de agenda van de Brusselse gemeenteraad staat. Bruno Bauwens, gemeenteraadslid in de Stad Brussel: « In onze motie vragen we dat het gemeentebestuur de strijd tegen racisme aangaat en hiervoor concrete maatregelen treft. zoals praktijktests, het oprichten van een gemeentelijk loket waarslachtoffers laagdrempelig klacht kunnen indienen of nog het opheffen van het verbod op geloofstekens. »

Dit is jouw beweging