Maak mee het verschil

Nieuws

Bravvo-arbeiders willen respect

Op 20 mei worden Hamid, Michel en Brahim ontslagen 1. Ze krijgen een brief van de deurwaarder en worden verzocht niet meer te komen werken. De brutaliteit van de ontslagen schokt alle werknemers van Bravvo (een preventie vzw van de Stad Brussel). De directie gooit hen weg als een kleenex, zonder vooropzeg, zonder waarschuwing. Deze manier van doen doet pijn, zeker nu. De arbeiders houden nauwelijks het hoofd boven water. 118 medewerkers werden op tijdelijke werkloosheid gezet, terwijl anderen hun werk moesten aanpassen aan het coronavirus en het risico op besmetting liepen. Naar de vele kritiek op de stijl van de directie wordt nog steeds niet geluisterd.  Het ongenoegen bij de werknemers is algemeen. Ze hebben besloten hun krachten te bundelen en diepgewortelde problemen, die al veel te lang duren, aan de kaak te stellen.

Motie tegen racisme en discriminatie: een eerste overwinning maar de meerderheid mist de grote sprong

Stappen ondernemen tegen racisme en discriminatie: als gevolg van een PVDA-motie heeft Brussel-Stad vooruit twee belangrijke stappen vooruit gezet.
Brussel-Stad zal lid worden van de Europese coalitie van Steden tegen Racisme (ECCAR).
En er komt een meldingspunt waar slachtoffers van discriminatie terechtkunnen.
De PVDA betreurt dat de meerderheid nog steeds weigert vrouwen met een hoofddoek aan te nemen bij het gemeentepersoneel.

Dit is jouw beweging