Bruno Bauwens

2de plaats PVDA-lijst Brussel

Bruno Bauwens is een tweetalige Brusselaar van 47 jaar oud en vader van 2 kinderen. Hij woont al bijna dertig jaar in Brussel en woonde in Schaarbeek, Molenbeek en Laken. Als jeugdwerker en leerkracht is Bruno zeer gevoelig voor de problemen van jongeren en hun families. 

Eén van zijn bezorgdheden is het onderwijs. Hij noemt zichzelf dan ook een onderwijs-activist. Vooral het plaatstekort in de Brusselse scholen en de ongelijke onderwijskansen raken hem. Hij ging naar Finland en bestudeerde er hun succesvol onderwijs dat alle kinderen gelijke kansen geeft. Hij steunt ouders in hun protest tegen de slechte toestand van ons onderwijs en hun vraag naar betere scholen voor hun kinderen. 

Als verantwoordelijke voor de PVDA-werking in Laken weet Bruno hoe de inwoners van de gemeente zich in de steek gelaten voelen: de politici zijn meer bekommerd om de elite dan om de gewone mensen. «Vandaag hebben veel mensen het moeilijk om hun facturen en de huur te betalen, en ondertussen onderhandelt de burgemeester met rijke betonbazen over de installatie van dure appartementen aan de Heysel of Tour&Taxis. We mogen de sleutels van onze stad niet zomaar overhandigen aan de lobby van de betonboeren en politici die we niet mogen controleren.»