Stop de Belgische handelsmissies naar Israël

De Belgische gewesten organiseren jaarlijks handelsmissies naar Israël om er contracten af te sluiten met Israëlische bedrijven die direct of indirect de bezetting ondersteunen. Israël heeft de afgelopen tien jaar vier oorlogen gevoerd met duizenden slachtoffes. De blokkade van Gaza duurt al tien jaar. De 'internationale gemeenschap', ook België, veroordeelt Israël nu en dan, maar treft geen sancties. Dat pikken we niet!

De PVDA lanceert een campagne en wil 5.000 handtekeningen verzamelen tegen oktober, de start van het parlementair werkjaar. Youssef Handichi, Brussels parlementslid voor de PVDA: “Zolang Israël de mensenrechten van Palestijnen schendt, het internationaal recht schendt, en de kolonisatiepolitiek verder blijft voeren, eisen wij dat alle economische missies worden opgeschort.” In 2014 slaagden we erin een missie tegen te houden. Als we samenwerken, kan het.

“Zolang Israël de mensenrechten van Palestijnen schendt, het internationaal recht schendt, en de kolonisatiepolitiek verder blijft voeren, eisen wij dat alle economische missies worden opgeschort.” In 2014 slaagden we erin een missie tegen te houden. Als we samenwerken, kan het.

Als ondertekenaar van deze petitie vraag ik:

  • de onmiddellijke stopzetting van economische missies naar Israël zolang deze het internationaal recht schendt
  • een debat in het Brussels parlement over dit thema
  • de publicatie van de lijst bezochte Israëlische bedrijven
  • de sluiting van de handelsbureaus in Tel Aviv

Initiatiefnemer: Youssef Handichi, Brussels parlementslid voor de PVDA

Ik onderteken deze petitie